Ban đại diện cha mẹ HS thu tiền xây dựng trường là trái quy định

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 55/2011/TT-BGDDT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được ban hành ngày 22/11/2011.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh (hay còn gọi là Ban Đại diện hội phụ huynh) không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản đóng góp như:

– Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

– Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;

+ Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh;

+ Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

+ Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường;

+ Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

+ Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

+ Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.

Điều này đồng nghĩa với việc cho dù được phụ huynh đồng ý thì với các khoản như tiền xây dựng trường, khen thưởng giáo viên… Ban đại diện cha mẹ học sinh vẫn không được phép thu.