05 điểm mới về Hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020

05 điểm mới về Hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020

Lượt xem:

Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã sửa đổi nhiều nội dung quan trọng tại Luật viên chức 2010; trong đó, đáng chú ý là những nội dung sửa đổi về hợp đồng làm việc đối với viên chức sau đây: 1. Kéo dài thời hạn tối đa của Hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Hiện hành: Theo quy định tại [...]
Chỉ còn 03 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Chỉ còn 03 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Lượt xem:

Đây là điểm mới nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019. Theo đó, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau: – Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; – Cán bộ, [...]
Phê duyệt chế độ giáo viên và học sinh theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, năm học 2019 – 2020

Phê duyệt chế độ giáo viên và học sinh theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Lưu ý: Các đơn vị chi trả chế độ theo đúng danh sách đã tổng hợp (được lưu trữ ở trường và PGD), trường hợp có thay đổi về tên đối tượng, đề nghị làm văn bản gửi về PGD (qua bộ phận kế toán) để theo dõi: Link: Quyết định Link: Danh sách giáo viên Link: Danh sách học sinh [...]
Phê duyệt chế độ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, năm học 2019 – 2020

Phê duyệt chế độ học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Lưu ý: Các đơn vị chi trả chế độ theo đúng danh sách đã tổng hợp (được lưu trữ ở trường và PGD), trường hợp có thay đổi về tên đối tượng, đề nghị làm văn bản gửi về PGD (qua bộ phận kế toán) để theo dõi: Link: Quyết định Link: Danh sách hưởng [...]
Phê duyệt chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo chương III, Điều 10 Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Phê duyệt chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo chương III, Điều 10 Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Lượt xem:

Lưu ý: Các đơn vị chi trả chế độ theo đúng danh sách đã tổng hợp (được lưu trữ ở trường và PGD), trường hợp có thay đổi về tên đối tượng, đề nghị làm văn bản gửi về PGD (qua bộ phận kế toán) để theo dõi [...]
Phê duyệt chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Phê duyệt chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Lượt xem:

Lưu ý: Các đơn vị chi trả chế độ theo đúng danh sách đã tổng hợp (được lưu trữ ở trường và PGD), trường hợp có thay đổi về tên đối tượng, đề nghị làm văn bản gửi về PGD (qua bộ phận kế toán) để theo dõi. [...]
Rà soát tính toán nhu cầu thừa/thiếu dự toán năm 2019

Rà soát tính toán nhu cầu thừa/thiếu dự toán năm 2019

Lượt xem:

[...]
Toàn bộ ưu đãi với cán bộ, công chức, VC vùng ĐBKK từ 01/12/2019

Toàn bộ ưu đãi với cán bộ, công chức, VC vùng ĐBKK từ 01/12/2019

Lượt xem:

Nghị định 76/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019; theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ hưởng lương từ NSNN công tác ở vùng ĐBKK sẽ hưởng các chế độ sau: 1. Phụ cấp thu hút Mức hưởng bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Áp [...]
Bổ sung nhiều nguyên tắc khi xét khen thưởng

Bổ sung nhiều nguyên tắc khi xét khen thưởng

Lượt xem:

Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng. Theo đó, bổ sung nhiều nguyên tắc khi khen thưởng cụ thể như: – Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc [...]
Trang 1 / 512345 »