Thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Lượt xem:


5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
Không có
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
Đơn xin chuyển trường của cha hoặc mẹ hoặc đỡ đầu học sinh. X
Học bạ (bản chính). X
Bản sao giấy khai sinh. X
Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học sinh chuyển trường trong năm học). X
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Trường tiểu học nơi học sinh chuyển đi, chuyển đến
5.6 Lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Cá nhân tới nộp hồ sơ tại trường tiểu học nơi học sinh chuyển đến Cá nhân Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 – Tiếp nhận hồ sơ và Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc

Trường tiểu học Giờ hành chính – Phiếu biên nhận hồ sơ

 

B3 Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh; Hiệu trưởng trường tiểu học 01 ngày Công văn phúc đáp hoặc bằng điện thoại

 

 

 

 

B4 Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

 

Hiệu trưởng Giờ hành chính Hồ sơ chuyển trường
B5 Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định cho nhà trường nơi chuyển đến; Cá nhân Giờ hành chính Hồ sơ chuyển trường
B6 Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp. Hiệu trưởng trường tiểu học 01 ngày Danh sách lớp
5.8 Cơ sở pháp lý
Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Điều lệ trường Tiểu học.