Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Lượt xem:


5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.
5.2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký và có ý kiến tiếp nhận nơi chuyển đến. X  
Học bạ (bản chính). X  
Bản sao giấy khai sinh.   X
  Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. X  
  Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo cấp huyện nơi đi cấp. X

 

 
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có). X  
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác. X  
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. X  
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. X  
5.3 Số lượng hồ sơ
01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Phòng Giáo dục và Đào tạo
5.6 Lệ phí
Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Cá nhân tới nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cá nhân/tổ chức Giờ hành chính Theo mục 5.2
B2 – Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

+ Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ tiếp nhận

Chuyên viên Phòng GDĐT Giờ hành chính  
B3 Lập Giấy giới thiệu của chuyên viên chịu trách nhiệm kiểm tra trình lãnh đạo ký hoặc chuyên viên được ủy quyền có thể ký GGT Chuyên viên Phòng GDĐT 01 ngày  – Dự thảo GGT

 

B4 Văn thư Phòng Giáo dục đào tạo tiếp nhận  vào sổ, chuyển cho cá nhân Phòng GDĐT Giờ hành chính Sổ cấp GGT
5.8 Cơ sở pháp lý
  Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD-ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.