Tổng hợp 87 Văn bản hợp nhất của các Luật, Bộ luật còn hiệu lực

Tổng hợp 87 Văn bản hợp nhất của các Luật, Bộ luật còn hiệu lực

Lượt xem:

Văn bản hợp nhất của các Luật, Bộ luật đang có hiệu lực thi hành sau đây: – Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Giao thông đường bộ. – Văn bản hợp nhất 17/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Thương mại. – Văn bản hợp nhất 09/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Nhà ở. – Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Xây dựng. – Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2019 hợp [...]
05 điểm mới về Hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020

05 điểm mới về Hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020

Lượt xem:

Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 đã sửa đổi nhiều nội dung quan trọng tại Luật viên chức 2010; trong đó, đáng chú ý là những nội dung sửa đổi về hợp đồng làm việc đối với viên chức sau đây: 1. Kéo dài thời hạn tối đa của Hợp đồng làm việc xác định thời hạn – Hiện hành: Theo quy định tại [...]
Toàn văn điểm mới Luật cán bộ, công chức sau khi sửa đổi

Toàn văn điểm mới Luật cán bộ, công chức sau khi sửa đổi

Lượt xem:

 Toàn văn điểm mới Luật cán bộ, công chức 2008 sau khi được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 sau đây: 1. Về khái niệm công chức – Khẳng định công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với “vị trí việc [...]
Chỉ còn 03 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Chỉ còn 03 trường hợp viên chức có biên chế suốt đời

Lượt xem:

Đây là điểm mới nổi bật được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 25/11/2019. Theo đó, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn chỉ còn được áp dụng với 03 trường hợp sau: – Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; – Cán bộ, [...]
Phê duyệt chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Phê duyệt chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND

Lượt xem:

Lưu ý: Các đơn vị chi trả chế độ theo đúng danh sách đã tổng hợp (được lưu trữ ở trường và PGD), trường hợp có thay đổi về tên đối tượng, đề nghị làm văn bản gửi về PGD (qua bộ phận kế toán) để theo dõi. [...]
Toàn bộ Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 07/2019

Toàn bộ Nghị định có hiệu lực từ đầu tháng 07/2019

Lượt xem:

xin giới thiệu một số điểm mới nổi bật của 05 Nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 07/2019 (từ ngày 01 – 10/7/2019) sau đây: 1. Từ 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở mới là [...]
Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Lượt xem:

Đây là nội dung mới được nêu tại Luật giáo dục 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020). Theo đó, giáo viên tiểu học phải bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên mới đạt trình độ chuẩn (Hiện hành chỉ quy định: giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm). Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc [...]
Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2019

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/7/2019

Lượt xem:

Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 04 nhóm đối tượng sau đây từ ngày 01/7/2019: – Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; – Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị [...]
Miễn học phí từ cấp mầm non 05 tuổi đến THCS  theo lộ trình

Miễn học phí từ cấp mầm non 05 tuổi đến THCS theo lộ trình

Lượt xem:

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật giáo dục 2019 về chính sách học phí. Theo đó, chính sách học phí được quy định như sau: – Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; – Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập sẽ được Nhà nước hỗ [...]
Trang 1 / 212 »