Quyết định giảm dự toán chi NSNN năm 2019

Quyết định giảm dự toán chi NSNN năm 2019

Lượt xem:

[...]
Rà soát điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Rà soát điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1891/SGDĐT-GDTHMN ngày 26/9/2019 về rà soát điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018) , để có căn cứ thực tiễn tham mưu UBND huyện ban hành các giải pháp, chỉ đạo các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT 2018), Phòng Giáo dục và Đào tạo [...]
Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Lượt xem:

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm: – Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo; – Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; – Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục; – Tiêu chuẩn [...]