Quyết định giảm dự toán chi NSNN năm 2019

Quyết định giảm dự toán chi NSNN năm 2019

Lượt xem:

[...]
Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Lượt xem:

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm: – Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo; – Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; – Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục; – Tiêu chuẩn [...]