Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Xem
Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp phép hoạt động giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng, Xem
Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp phép hoạt động giáo dục, Xem
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trở lại Cấp phép hoạt động giáo dục, Xem
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Thành lập trường, Xem
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động giáo dục, Xem
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp phép hoạt động giáo dục, Xem
Cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở Văn bằng chứng chỉ, Xem
Cấp bản sao bằng Tốt nghiệp Tiểu học, Trung học cơ sở Văn bằng chứng chỉ, Xem
Thủ tục xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Chế độ học sinh, Xem
Thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Dạy thêm - Học thêm, Xem
Thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở Chế độ học sinh, Xem
Trang 1 / 41234 »