Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
312/TB_UBND 30/03/2022 Thông báo, Thông báo: Danh mục tài liệu và kết cấu nội dung để phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022