Hướng dẫn mới về xếp ngạch viên chức đối với nhà giáo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25/10/2018.

Theo đó, Thông tư 27 sửa đổi nội dung hướng dẫn xếp ngạch viên chức đối với nhà giáo tại Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau:

– Phải được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15); hoặc

– Phải được xếp vào các hạng viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07) (quy định mới).

Trong đó, Nhà giáo ở đây được hiểu là Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại:

– Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.