Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
57-TBHĐXTNGƯT 02/02/2023 Thông báo, THÔNG BÁO: THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ GIÁO ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ 2023
3596/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt số lượng giáo viên, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ
498/PGDĐT 21/10/2022 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2022-2023
1416/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt tuyển sinh
42/QĐ-PGDĐT 02/06/2022 Quyết định, Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022
42/QĐ-PGDĐT 02/06/2022 Quyết định, Danh sách kèm Quyết định 42/QĐ-PGDĐT
308/QĐ_HĐTD 30/03/2022 Quyết định, Quyết định số 308/QĐ_HĐTD của hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Đăk R'Lấp: "Về việc ban hành nội quy tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk R'Lấp năm 2022"
312/TB_UBND 30/03/2022 Thông báo, Thông báo: Danh mục tài liệu và kết cấu nội dung để phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2022
313/QĐ_HĐTD 30/03/2022 Quyết định, Quyết định của hội đồng tuyển dụng huyện Đăk R'Lấp: "Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk R'Lấp năm 2022"
121/QĐ-PGDĐT 31/12/2021 Quyết định, Quyết định giao dự toán năm 2022
36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
Trang 1 / 212»