Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
3596/QĐ-UBND 03/11/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt số lượng giáo viên, học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ
1416/QĐ-UBND 03/06/2022 Quyết định, Quyết định phê duyệt tuyển sinh
42/QĐ-PGDĐT 02/06/2022 Quyết định, Quyết định công nhận tốt nghiệp năm 2022
42/QĐ-PGDĐT 02/06/2022 Quyết định, Danh sách kèm Quyết định 42/QĐ-PGDĐT
308/QĐ_HĐTD 30/03/2022 Quyết định, Quyết định số 308/QĐ_HĐTD của hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Đăk R'Lấp: "Về việc ban hành nội quy tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk R'Lấp năm 2022"
313/QĐ_HĐTD 30/03/2022 Quyết định, Quyết định của hội đồng tuyển dụng huyện Đăk R'Lấp: "Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk R'Lấp năm 2022"
121/QĐ-PGDĐT 31/12/2021 Quyết định, Quyết định giao dự toán năm 2022
117/QĐ-TTg 25/01/2017 Quyết định, Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025"
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020