Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/12/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGD đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Theo đó, trước thực trạng các vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức, bạo hành học sinh, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội, Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT phải:

– Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018; Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ quan đơn vị;

– Nghiêm túc rút kinh nghiệm, có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo từ những vụ việc giáo viên vi phạm vừa qua;

– Thành lập đoàn công tác, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT, các quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo; tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh,…

– Có biện pháp để thường xuyên nắm bắt thông tin tại các cơ sở giáo dục để chủ động xử lí, giải quyết ngay khi sự việc xảy ra.