Kế hoạch ôn tập và thi học kỳ I năm học 2019 – 2020

Kế hoạch ôn tập và thi học kỳ I năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019 – 2020. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trường học để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học… Ảnh minh họa: BGP/Dương Thủy Theo đó, Bộ GDĐT hướng dẫn các Sở GDĐT thực hiện một số [...]
Đôn đốc tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019 – 2020

Đôn đốc tham gia Bảo hiểm Y tế học sinh năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]