ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhcác đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

a1

Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 do đồng chí Trần Đình Quang – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tại hội nghị đã tập trung đánh giá một cách toàn diện về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống; công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể…

Trong 6 tháng qua, Đảng ủy Sở đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư. Từ đó, phát huy hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh lãnh đạo tốt công tác Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020; công tác cán bộ; việc kê khai, công khai minh bạch tài sản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy Sở với các tiêu chí phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để triển khai cho cán bộ, đảng viên thực hiện và làm căn cứ để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết thực hiện với chi bộ bằng văn bản.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 cũng đã nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: công tác thông tin, báo cáo định kỳ chưa đảm bảo theo yêu cầu; chất lượng của các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ chưa đạt yêu cầu đề ra, thời gian sinh hoạt định kỳ ở một vài chi bộ chưa đảm bảo theo quy định; cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt công tác nhằm phấn đấu hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, đồng thời mong muốn sớm khắc phục những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch năm 2017. Cũng tại Hội nghị lần này, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 45 năm tuổi Đảng./.

         Tin, ảnh: Phan Thanh Thái – UVBTV Đảng ủy Sở GD&ĐT