Dự kiến nhận HS xét tuyển ngành giáo dục mầm non từ 15/6/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Theo đó, thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm mầm non chú ý một số mốc thời gian sau:

– Dự kiến cho học sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm mầm non từ ngày 15 đến 30/6/2020.

– Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GD&ĐT trước ngày 20/7/2020.

– Các trường tổ chức xét tuyển thẳng theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT để thông báo cho thí sinh trước 17 giờ 00 ngày 20/8/2020.

– Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe dự kiến trước ngày 07/9/2020.

– Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 09/9/2020 – 16/9/2020 (theo phương thức trực tuyến) và từ ngày 09/9/2020 – 18/9/2020 (bằng phiếu đăng ký xét tuyển).

– Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9/2020.

– Các trường xét tuyển bổ sung các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định từ tháng 8 đến 12/2020.

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH được ban hành ngày 22/5/2020.