Miễn học phí từ cấp mầm non 05 tuổi đến THCS theo lộ trình

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật giáo dục 2019 về chính sách học phí.

Theo đó, chính sách học phí được quy định như sau:

– Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí;

– Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền học phí, mức hỗ trợ do HĐNĐ tỉnh quyết định;

– Trẻ mầm non 05 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…được miễn học phí;

– Trẻ mầm non 05 tuổi không thuộc trường hợp trên và học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Luật giáo dục có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.