Năm học 2019 – 2020 sẽ kết thúc trước 30/6/2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ GD&ĐT ban hành Công văn 509/BGDĐT-GDTrH về việc Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020.

Theo đó, Bộ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 như sau:

– Trẻ em mầm non, học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

– Năm học sẽ kết thúc trước ngày 30/6/2020.

– Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 – 26/7/2020.

Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian nêu trên, các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

Trường hợp địa phương cho học sinh đi học trở lại muộn hơn thì căn cứ vào khung kế hoạch đã điều chỉnh để xây dựng lịch học bù, bảo đảm thời gian kết thúc năm học và thi trung học phổ thông quốc gia đúng tiến độ.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020.