Cấp bản sao bằng Tốt nghiệp Tiểu học, Trung học cơ sở

Lượt xem:


 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp;

+ Bản chính bằng tốt nghiệp (nếu có);

+ Tờ trình thất lạc văn bằng, giấy xác nhận thất lạc bằng tốt nghiệp của trường (trường hợp thất lạc văn bằng).

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
 4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao bằng tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở
 5. Lệ phí (nếu có): không
 6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không
 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
 8. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Thông tư số 20/2002/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các loại giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục (áp dụng cho các kỳ thi từ tháng 7/2002 trở về sau).

 1. Quy trình các bước xử lý công việc:
TT Trình tự các bước công việc* Trách nhiệm Thời gian
1. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ Cán bộ phụ trách Trực tiếp
2. Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

– Phù hợp, thì tiến hành xử lý, giải quyết;

– Chưa phù hợp, thì hoàn trả hồ sơ.

Cán bộ phụ trách Trực tiếp
3. Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính Lãnh đạo 3
4. Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cán bộ phụ trách Trong ngày

*Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

*Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

*Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu TDQT.

*Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

 1. BIỂU MẪU
 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.