Cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, bổ túc Trung học cơ sở

Lượt xem:


 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Kết quả xét tốt nghiệp trung học cơ sở;

+ Sổ cấp phát văn bằng;

+ Ảnh học sinh.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 1. Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày xét tốt nghiệp
 2. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ phụ trách
 3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo
 4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bằng tốt nghiệp
 5. Lệ phí (nếu có): không
 6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): không
 7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

+ Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giáo dục năm 2005;

+ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP, ngày 02/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về việc Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

 1. Quy trình các bước xử lý công việc:
TT Trình tự các bước công việc* Trách nhiệm Thời gian
1. Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ Cán bộ phụ trách 1/2
2. Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp của hồ sơ:

– Phù hợp, thì tiến hành xử lý, giải quyết;

– Chưa phù hợp, thì hoàn trả hồ sơ.

Cán bộ phụ trách 54
3. Phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ hành chính Lãnh đạo 5
4. Hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Cán bộ phụ trách 1/2

*Các bước này có thể tăng hoặc giảm tùy theo đặc điểm của mỗi thủ tục hành chính nhưng đảm bảo tổng thời gian không quá quy định của pháp luật. Đơn vị tính thời gian là ngày làm việc, bằng 8 tiếng giờ hành chính.

*Một số thủ tục hành chính giải quyết trong ngày hoặc ít hơn 2 ngày; hoặc được xử lý bởi 1 người, 1 nhóm người trong cùng 1 phòng hay đơn vị thì không nhất thiết phải sử dụng phiếu theo dõi quá trình tương ứng.

*Một số thủ tục hành chính quy định chỉ nhận nhưng không trả kết quả thì không cần thiết sử dụng phiếu TDQT.

*Các bước công việc này có thể được kiểm soát thông qua phần mềm tin học.

 

 

 1. BIỂU MẪU
 • Mẫu Giấy biên nhận hồ sơ/sổ giao nhận/phiếu hẹn;
 • Mẫu Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc;
 • Mẫu Bảng thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính;
 • Xem mục 5 ở trên.