Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Lượt xem:


Bước 1: Sau thời hạn đình chỉ, nếu trường THCS khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ, Hiệu trưởng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện;

– Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan quyết định cho phép Trường Trung học cơ sở hoạt động trở lại đối với trường hợp nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ và ra quyết định cho phép Trường Trung học cơ sở tư thục hoạt động trở lại.

– Bước 3: Sau khi có kết quả từ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép hoạt động trở lại đối với Trường Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức.

 1. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
 2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 3. a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

– Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

– Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này.

 1. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 2. Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và Tổ chức
 4. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Giáo dục và Đào tạo
 5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính
 6. Lệ phí (nếu có):Không
 7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):Không
 8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

– Đã khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động.

 1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.