HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH THCS VÀ THPT NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 1/4/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông đã ban hành công văn số 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.