Nội quy tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/3/2022 Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Đắk R’Lấp đã ban hành Nội quy tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đắk R’Lấp năm 20222.
Tải chi tiết tại đây.