Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường học và công tác bảo đảm trật tự ATGT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thời gian qua các đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học. Để làm tốt hơn nữa công tác này, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển mùa, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau: