Kế hoạch trong tâm năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch trong tâm năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

[...]
Một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi

Một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi

Lượt xem:

Ngày 20/12/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi cụ thể như sau: – Bỏ việc tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp [...]
Hướng dẫn hồ sơ thành lập Hội đồng trường

Hướng dẫn hồ sơ thành lập Hội đồng trường

Lượt xem:

[...]
Quyết định kiểm tra chuyên đề trường Mầm non Hoa Mai

Quyết định kiểm tra chuyên đề trường Mầm non Hoa Mai

Lượt xem:

[...]
Quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục Hoa Hồng – Nhân Cơ

Quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục Hoa Hồng – Nhân Cơ

Lượt xem:

[...]
Quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục Họa My – Nhân Cơ

Quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục Họa My – Nhân Cơ

Lượt xem:

[...]
Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên

Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên

Lượt xem:

Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục 2005 nêu “Giáo viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục”; để được xem là thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thì giáo viên cần giảng dạy theo định mức tiết học sau đây: I. Giáo viên mầm non – Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: + Dạy trên lớp đủ [...]
Miễn học phí từ cấp mầm non 05 tuổi đến THCS  theo lộ trình

Miễn học phí từ cấp mầm non 05 tuổi đến THCS theo lộ trình

Lượt xem:

Đây là nội dung mới được quy định tại Luật giáo dục 2019 về chính sách học phí. Theo đó, chính sách học phí được quy định như sau: – Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; – Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập sẽ được Nhà nước hỗ [...]
Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn  huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2019 – 2025

Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn huyện Đăk R’lấp giai đoạn 2019 – 2025

Lượt xem:

Mục tiêu chung Đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho các các cấp học và trình độ đào tạo trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo; nâng cao trình độ đào tạo, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh [...]
Trang 1 / 212 »