Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết