Một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi

Một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi

Lượt xem:

Ngày 20/12/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, một số điểm mới trong tổ chức thi giáo viên giỏi cụ thể như sau: – Bỏ việc tổ chức Liên hoan giáo viên dạy giỏi toàn quốc với cả cấp [...]
Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019 – 2020

Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn hồ sơ thành lập Hội đồng trường

Hướng dẫn hồ sơ thành lập Hội đồng trường

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch ôn tập và thi học kỳ I năm học 2019 – 2020

Kế hoạch ôn tập và thi học kỳ I năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG THCS VÕ VĂN KIỆT

Lượt xem:

[...]
QĐ THÀNH LẬP TỔ BÁO CÁO VIÊN TẬP HUẤN MÔN LỊCH SỬ

QĐ THÀNH LẬP TỔ BÁO CÁO VIÊN TẬP HUẤN MÔN LỊCH SỬ

Lượt xem:

[...]
Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên với giáo viên phổ thông

Quy định mới về bồi dưỡng thường xuyên với giáo viên phổ thông

Lượt xem:

Ngày 01/11/2019, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, quy định thời lượng bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông như sau: – Mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng cụ thể như sau: + [...]
Quyết định kiểm tra chuyên đề trường THCS Nguyễn Công Trứ

Quyết định kiểm tra chuyên đề trường THCS Nguyễn Công Trứ

Lượt xem:

[...]
Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên

Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên

Lượt xem:

Luật Giáo dục 2019 và Luật Giáo dục 2005 nêu “Giáo viên có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục”; để được xem là thực hiện đầy đủ nhiệm vụ thì giáo viên cần giảng dạy theo định mức tiết học sau đây: I. Giáo viên mầm non – Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày: + Dạy trên lớp đủ [...]
Trang 1 / 212 »