Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020

Lượt xem:

[...]
Quyết định thành lập Ban tổ chức HKPĐ năm 2020

Quyết định thành lập Ban tổ chức HKPĐ năm 2020

Lượt xem:

[...]
Quyết định thành lập tổ trọng tài HKPĐ năm 2020

Quyết định thành lập tổ trọng tài HKPĐ năm 2020

Lượt xem:

[...]
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019  và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục

Lượt xem:

DANH MỤC TÀI LIỆU Hội nghị tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục TT Nội dung 1 Chương trình Hội nghị 2 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục 3 Phụ lục I. Phát triển mạng [...]
Quyết định Ban tổ chức và tổ trọng tài Hội thao 20/11

Quyết định Ban tổ chức và tổ trọng tài Hội thao 20/11

Lượt xem:

[...]
Quyết định ban hành Điều lệ Hội thao 20/11

Quyết định ban hành Điều lệ Hội thao 20/11

Lượt xem:

[...]
05 trường hợp xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

05 trường hợp xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

Ngày 24/9/2018, Ban chấp hành TW ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi: Không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: – Cấp có [...]
Trang 1 / 3123 »