Giới thiệu Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Giới thiệu Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Lượt xem:

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Chỉ thị 28/CT-TTgvề đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Theo đó, để xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, công tác bồi dưỡng phải được chú trọng đẩy mạnh ở tất cả các bộ, ngành, [...]
Điều kiện kết nạp lại với Đảng viên bị khai trừ do sinh con thứ 3, 4

Điều kiện kết nạp lại với Đảng viên bị khai trừ do sinh con thứ 3, 4

Lượt xem:

Điều kiện kết nạp lại với Đảng viên bị khai trừ do sinh con thứ 3, 4 Ngày 28/8/2018, BCH Trung ương Đảng ban hành Quy định 05-QĐi/TW về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng. Theo đó, Đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình có [...]
Giới thiệu Nghị định 113/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/8/2018 về tinh giản biên chế

Giới thiệu Nghị định 113/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/8/2018 về tinh giản biên chế

Lượt xem:

Chính sách mới về tinh giản biên chế tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31/8/2018. Theo đó: Cán bộ, công chức (CBCC), viên chức trong biên chế và CBCC xã hưởng lương từ NSNN hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu thuộc một trong 11 trường hợp, đơn cử như: – Dôi dư do rà soát, sắp [...]
Giới thiệu Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Giới thiệu Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Lượt xem:

Ngày 03/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Theo đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải thành lập tổ tiếp nhận tài trợ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. Cơ sở giáo dục triển khai quản lý và sử dụng tài trợ [...]
Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019

Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019

Lượt xem:

Ngày 03/8/2018 được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện Đăk R’lấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2017 – 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đ/c Thị H’Nhó Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; [...]
Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở QDPT cốt cán

Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở QDPT cốt cán

Lượt xem:

Ngày 20/7/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, tiêu chuẩn để lựa chọn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán gồm: – Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; – Là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo [...]
Công tác cán bộ tại trường Mầm non Họa My

Công tác cán bộ tại trường Mầm non Họa My

Lượt xem:

[...]
Link xem Hội nghị tổng kết của Bộ GD năm học 2017-2018

Link xem Hội nghị tổng kết của Bộ GD năm học 2017-2018

Lượt xem:

http://daknong.edu.vn/hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2017-2018-bo-giao-duc-va-dao-tao.html [...]
Trang 1 / 3123 »