tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Lượt xem:

[...]
Thời gian NLĐ thử việc không tính hưởng trợ cấp thôi việc

Thời gian NLĐ thử việc không tính hưởng trợ cấp thôi việc

Lượt xem:

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động (BLLĐ), cụ thể: Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm sẽ không bao gồm thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ). Ngoài ra, về thời hạn thanh toán quyền lợi [...]
Mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN từ ngày 01/12/2018

Mức hỗ trợ đóng BHYT từ NSNN từ ngày 01/12/2018

Lượt xem:

Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế (BHYT) vào ngày 17/10/2018. Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau: – Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các huyện được áp cơ chế chính sách [...]
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục; Công văn số 4095/BGDĐT-CNTT ngày 10/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019; Công văn số 1899/SGDĐT-VP, ngày 02/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp GD”

Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp GD”

Lượt xem:

Ngày 28/8/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 22/2018/TT-BGDDThướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục. Theo đó, một trong những tiêu chuẩn để xem xét kỷ niệm chương là cá nhân phải có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 20 năm trở lên. Quy định trước đây yêu cầu cá nhân có thời gian công tác trong ngành giáo dục đủ 25 trở [...]
05 trường hợp xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

05 trường hợp xếp loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ năm 2018

Lượt xem:

Ngày 24/9/2018, Ban chấp hành TW ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW về kiểm điểm, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Theo đó, đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ khi: Không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: – Cấp có [...]
Quy định mới về công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Quy định mới về công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Lượt xem:

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non, theo đó: – Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: + Hoạt động giáo dục ít nhất 05 năm; + Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ Mức 1 trở lên theo [...]
Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học từ ngày 10/10/2018

Lượt xem:

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, 05 tiêu chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học bao gồm: – Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo; – Tiêu chuẩn 2: Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; – Tiêu chuẩn 3: Xây dựng môi trường giáo dục; – Tiêu chuẩn [...]
Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Lượt xem:

Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định những vấn đề sau: – Biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tổng số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao; – Mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở [...]
Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa tại các trường phổ thông

Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa tại các trường phổ thông

Lượt xem:

Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT về việc sử dụng sách giáo khoa (SGK) và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, để nâng cao hiệu quả sử dụng SGK, tăng tỷ lệ sách được sử dụng lại nhiều lần, yêu cầu Giám đốc các Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương: – Quán [...]
Giới thiệu Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Giới thiệu Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC).

Lượt xem:

Đây là mục tiêu được đặt ra tại Chỉ thị 28/CT-TTgvề đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC). Theo đó, để xây dựng đội ngũ CB, CC, VC chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, công tác bồi dưỡng phải được chú trọng đẩy mạnh ở tất cả các bộ, ngành, [...]
Trang 1 / 41234 »