Hướng dẫn sử dụng ứng dụng scan tài liệu CamScanner trên smartphone

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hiện nay, công việc văn phòng yêu cầu phải scan văn bản giấy tờ là điều thiết yếu, tuy vậy không phải tất cả các đơn vị đều được trang bị máy scan. Để khắc phục tình trạng đó, cần thiết phải sử dụng một ứng dụng scan tài liệu ngay trên smartphone để kịp thời phục vụ công việc, và CamScanner là ứng dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho công việc scan tài liệu với nhiều tính năng tiện lợi. 

Link hướng dẫn:http://chatluongbenhvien.vn/huong-dan-ho-tro-hoat-dong-qlclatnb/cac-van-de-chung/huong-dan-su-dung-ung-dung-scan-tai-lieu