Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc mắt

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chăm sóc mắt

Lượt xem:

[...]
Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Lượt xem:

Theo đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định những vấn đề sau: – Biên chế công chức của cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong tổng số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao; – Mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở [...]